Regulamin Zakupów

 

Warunki ogólne

Sklep internetowy firmy REF Polska Sp. z o.o., znajdujący się na stronie internetowej pod adresem refpolska.com umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym są podawane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

Procedura składania i realizacji zamówień

  • Podany przez Użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
  • Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez REF Polska Sp. z o.o. na stronach sklepu internetowego.
  • W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia REF Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
  • Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
  • Zakupione produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
  • Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
  • Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je REF Polska Sp. z o.o., opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na REF Polska Sp. z o.o.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
Towary oferowane w sklepie internetowym są objęte gwarancją producenta. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z REF Polska Sp. z o.o. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia.

Postanowienia końcowe

Zamawiający przesyłając formularz zamówienia i tym samym dokonując zakupów w Sklepie refpolska.com, wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez REF Polska Sp z o.o. swoich danych osobowych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Zamawiający ma również prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.