Nr konta:
71 1160 2202 0000 0001 5107 5474

REF Polska Sp. z o.o.
info@refpolska.com
Jesiennych Liści 3a
03-289 Warszawa